Przykład zastosowania OCI (Oracle Call Interface)

Opis programu

Przedstawiony tu program służy do dopisywania nowych zwierząt do tabeli zwierze w bazie danych Ogrodu zoologicznego. Numer zwierzęcia jest generowany z sekwencji seq_zwierze.

Spis plików

Dokumentacja OCI


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel