Przykłady formularzy Oracle*Forms

Formularze do obsługi danych o Lesie

Przedstawione tu formularze służą do przeglądania i modyfikacji danych w bazie danych Lasu.

Spis plików

1 START.fmb START.fmx Formularz główny/wejściowy aplikacji
2 GATUNKI.fmb GATUNKI.fmx Formularz do przeglądania i modyfikacji gatunków
3 LAS.fmb LAS.fmx Formularz do przeglądania i modyfikacji lasów oraz paśników i gatunków w tych lasach (formularz zespolony z dwoma podformularzami)
4 PASNIK.fmb PASNIK.fmx Formularz do przeglądania i modyfikacji pasników z listą wartości (LOV) do wyboru lasu i polami wyświetlającymi dane lasu
5 POZERANIE.fmb POZERANIE.fmx Formularz do przeglądania i modyfikacji informacji o pożeraniu gatunków przez inne gatunki; są na nim listy wartości (LOV) do wyboru gatunku pożeranego i pożerającego oraz pola wyświetlające dane tych gatunków
6 WYSTAPIENIA.fmb  WYSTAPIENIA.fmx  Formularz do przeglądania i modyfikacji informacji o występowaniu gatunków (formularz tabelaryczny z zakładkami, na których są pola wyświetlające dane gatunku i lasu, w którym ten gatunek występuje)
7 las-forms.zip Archiwum zawierające wszystkie powyższe pliki, schemat bazy danych i opis.

Uwaga

Pliki *.fmb zawierają kody źródłowe formularzy; pliki *.fmx to kompilaty.

Formularze do obsługi danych z Książki Kucharskiej

Oto formularz do przeglądania i modyfikacji danych w bazie danych Książki Kucharskiej.

Spis plików

1 PRZEPISY.fmb     PRZEPISY.fmx     Kod źródłowy i kompilat tego formularza
2 kuchnia-forms.zip Archiwum zawierające wszystkie powyższe pliki, schemat bazy danych i opis.


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel