Przykłady formularzy Oracle*Forms

Formularze do obsługi danych o Lesie

Przedstawione tu formularze służą do przeglądania i modyfikacji danych w bazie danych Lasu.

Spis plików

START.fmb/START.fmx
Formularz główny/wejściowy aplikacji.
GATUNKI.fmb/GATUNKI.fmx
Formularz do przeglądania i modyfikacji gatunków.
LAS.fmb/LAS.fmx
Formularz do przeglądania i modyfikacji lasów oraz paśników i gatunków w tych lasach (formularz zespolony z dwoma podformularzami).
PASNIK.fmb/PASNIK.fmx
Formularz do przeglądania i modyfikacji pasników z listą wartości (LOV) do wyboru lasu i polami wyświetlającymi dane lasu.
POZERANIE.fmb/POZERANIE.fmx
Formularz do przeglądania i modyfikacji informacji o pożeraniu gatunków przez inne gatunki; są na nim listy wartości (LOV) do wyboru gatunku pożeranego i pożerającego oraz pola wyświetlające dane tych gatunków.
WYSTAPIENIA.fmb/WYSTAPIENIA.fmx
Formularz do przeglądania i modyfikacji informacji o występowaniu gatunków (formularz tabelaryczny z zakładkami, na których są pola wyświetlające dane gatunku i lasu, w którym ten gatunek występuje).
las-forms.zip
Archiwum zawierające wszystkie powyższe pliki, schemat bazy danych i opis.

Uwaga

Pliki *.fmb zawierają kody źródłowe formularzy; pliki *.fmx to kompilaty.

Formularze do obsługi danych z Książki Kucharskiej

Oto formularz do przeglądania i modyfikacji danych w bazie danych Książki Kucharskiej.

Spis plików

PRZEPISY.fmb/PRZEPISY.fmx
Kod źródłowy i kompilat tego formularza.
kuchnia-forms.zip
Archiwum zawierające wszystkie powyższe pliki, schemat bazy danych i opis.

Od 24 stycznia 2018 wizyt 297. Valid XHTML 1.0 Strict Krzysztof Stencel