Przykład zastosowania Pro*C

Opis programu

Przedstawiony tu program służy do odczytywania danych zwierząt z tabeli zwierze w bazie danych Ogrodu zoologicznego. Program pyta o numer zwierzęcia i wypisuje dane zwierzęcia o podanym numerze. Program kończy działanie po napotkaniu końca pliku (^D).

Uwaga

Aby skompilować i/lub uruchomić program w pracowni studenckiej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki należy wcześniej ustawić zmienne środowiskowe poleceniem: source settings, a potem wydać polecenie make.

Spis plików

Dokumentacja Pro*C


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel