Przykład zastosowania Pro*C

Opis programu

Przedstawiony tu program służy do odczytywania danych zwierząt z tabeli zwierze w bazie danych Ogrodu zoologicznego. Program pyta o numer zwierzęcia i wypisuje dane zwierzęcia o podanym numerze. Program kończy działanie po napotkaniu końca pliku (^D).

Uwaga

Aby skompilować i/lub uruchomić program w pracowni studenckiej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki należy wcześniej ustawić zmienne środowiskowe poleceniem: source settings, a potem wydać polecenie make.

Spis plików

zwierzeta.pc
Program główny w Pro*C.
zwierzeta.c
Program główny w C powstały w wyniku działania prekompilatora Pro*C. Nie modyfikować, program generowany!
err.c i err.h
Biblioteka do obsługi błędów systemowych.
setecho.c i setecho.h
Biblioteka do zmiany stanu echa na terminalu.
Makefile
settings
Plik ustawiający zmienne środowiskowe, które umożliwiają kompilowanie i uruchamianie programów w Pro*C w pracowni studenckiej Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Dokumentacja Pro*C/C++


Od 28 stycznia 2018 wizyt 215. Valid XHTML 1.0 Strict Krzysztof Stencel