Przykładowe schematy baz danych

Nazwa Tworzenie bazy Ładowanie danych Kasowanie bazy Oracle*Forms
Książka kucharska kuchnia.create kuchnia.insert kuchnia.drop kuchnia-forms.zip
Kursy kursy.create kursy.insert kursy.drop  
Las las.create las.insert las.drop las-forms.zip
Regaty regaty.create regaty.insert regaty.drop  
Ewidencja ludności usc.create usc.insert usc.drop  
Wspinaczka wspinaczka.create wspinaczka.insert wspinaczka.drop  
Ogród zoologiczny zoo.create zoo.insert zoo.drop  
Zarząd Transportu Miejskiego ztm.create ztm.insert ztm.drop  


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel