Odczytywanie planu wykonania zapytania

Opis

Przedstawione tu skrypty służą do odczytywania planu wykonania zapytań. System zarządzania bazą danych Oracle podaje na życzenie plan, według którego będzie wykonywał konkretne zapytanie. Analizując ten plan, można dojść do wniosku, że potrzebne są dodatkowe indeksy lub grona, lub że należy to zapytanie napisać inaczej. Wszystko po to, aby baza danych działała jak najefektywniej.

Spis plików

utlxplan.sql
Skrypt, który należy uruchomić na samym początku. Tworzy tabelę plan_table, w której umieszczane będą plany wykonania zapytań.
explain.sql
Skrypt używany przez przyklady.sql. Odczytuje z tabeli plan_table plan wykonania zapytania i drukuje go w ładny strukturalny sposób.
schemat.sql
Skrypt zakładający przykładowe tabele i ładujący dane.
przyklady.sql
Skrypt pokazujący plany wykonania pewnych przykładowych zapytań.
analyze.sql
Skrypt wykonujący na tych tabelach polecenia ANALYZE TABLE COMPUTE STATISTICS. Po wykonaniu tego skryptu wykonaj ponownie przyklady.sql i zobacz, jak na plany wykonywania zapytań wpłynęło zgromadzenie statystyk, z których korzysta optymalizator kosztowy.
zadanie.sql
Skrypt pokazujący plany wykonania zapytań z funkcjami agregującymi. Wykonaj go zarówno przed jak i po analyze.sql.

Opis polecenia EXPLAIN PLAN


Od 28 stycznia 2018 wizyt 695. Valid XHTML 1.0 Strict Krzysztof Stencel