Odczytywanie planu wykonania zapytania

Opis

Przedstawione tu skrypty służą do odczytywania planu wykonania zapytań. System zarządzania bazą danych Oracle podaje na życzenie plan, według którego będzie wykonywał konkretne zapytanie. Analizując ten plan, można dojść do wniosku, że potrzebne są dodatkowe indeksy lub grona, lub że należy to zapytanie napisać inaczej. Wszystko po to, aby baza danych działała jak najefektywniej.

Spis plików

Opis polecenia EXPLAIN PLAN


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel