Przykładowe zadania zaliczeniowe na laboratoria baz danych

  1. Argentyński system sprzedaży mieszkań
  2. Customer Relationship Management
  3. Obsługa kredytów bankowych
  4. Internetowy uniwersytet
  5. Obsługa biblioteki
  6. Obsługa rachunków bankowych


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel