Przykład zastosowania pakietu HTP

Przykład ten działa na bazie danych o schemacie usc.create.

Uzytkownik: scott. Haslo: tiger

Plik osoby.sql zawiera bardzo prosty przykład pojedynczej procedury wyswietlającej zawartość tabeli OSOBA.
A tak to działa (ale tylko wewnątrz ściany ogniowej MIM UW).

Plik usc.sql zawiera definicję pakietu zapewniającego pełną obsługę danych z tabeli OSOBA (m.in. obsługa błędów, rozwijane listy wyboru etc).
A tak to działa (ale tylko wewnątrz ściany ogniowej MIM UW).


Bazy danych (powrót) Krzysztof Stencel