Przykład zastosowania pakietu HTP

Przykład ten działa na bazie danych o schemacie usc.create.

Plik osoby.sql zawiera bardzo prosty przykład pojedynczej procedury wyswietlającej zawartość tabeli OSOBA.

Plik usc.sql zawiera definicję pakietu zapewniającego pełną obsługę danych z tabeli OSOBA (m.in. obsługa błędów, rozwijane listy wyboru etc).


Od 28 stycznia 2018 wizyt 247. Valid XHTML 1.0 Strict Krzysztof Stencel