Pierwsze zajęcia ze Smalltalka

Jak zainstalować Smalltalka w domu?

Jak uruchamiać Smalltalka?

Omawiane zagadnienia

  1. Przestrzenie nazw, kategorie klas i protokoły
  2. Definiowanie klas
  3. Definiowanie metod
  4. Zapisywanie obrazu, poszczególnych klas, pakietów itp.

Zadanie

Zaimplementuj w Smalltalku klasę Stos używając do tego stosownej (której?) kolekcji.