Uruchamianie Smalltalka używanego na zajęciach

Systemy Smalltalkowe tworzą podczas pracy obraz (image) zawierający pełną informację o stanie środowiska (definicje wszystkich klas, położenie na ekranie i zawartość wszystkich otwartych okieniek itp.) Obraz jest zapisywany na pliku przy kończeniu sesji pracy ze Smalltalkiem (oraz w jej trakcie - na życzenie użytkownika). W VW plik z obrazem nazywa się (standardowo) visualnc.im a jego oryginalna postać jest zapisana w podkatalogu image (/usr/local/lib/vwnc51/image/visualnc.im). Pracując z VW należy najpierw stworzyć nowy katalog i skopiować tam oryginalny plik visualnc.im. Przy każdym uruchamianiu VW należy najpierw przejść do tego katalogu, następnie wywołać program visualnc (z podkatalogu bin) z nazwą pliku zawierającego obraz jako parametrem. Uwaga: w naszym laboratorium wystarczy napisać "vw nazwa_pliku_z_obrazem". (np. "vw visualnc.im").

W trakcie pracy systemy Smalltalkowe tworzą dodatkowy plik zawierający informację o wszystkich istotnych operacjach (takich jak zapisanie obrazu czy utworzenie klasy). W VW ten plik nazywa się visualnc.cha. W wypadku uszkodzenia pliku z obrazem można wykorzystać ten plik do odtworzenia swoich klas.