Drugie zajęcia ze Smalltalka

Zadanie

Napisz klasę Relacja reprezentującą relację binarną. Obiekty tej klasy powinny pozwalać:

Dyskusja możliwych rozwiązań:

Rozwiązanie

Przykładowe rozwiązanie znaduje się w pliku Relacja.st.