Pracownia programowania: Aplikacje bazodanowe w Internecie

Prowadzący: Lech Banachowski i Krzysztof Stencel

Organizacja i plan prac

 1. Podział na zespoły - każdy realizujący niezależnie zadanie
 2. Działania projektowe:
  01.12.2001
  Terms of Reference (ogólna specyfikacja zadania, standard dokumentacji, wstępny podział prac między członków zespołu).
  22.02.2002
  Zakończenie prac analitycznych - dokumentacja przy użyciu Designera Oracle, prototyp bazy danych w Oracle, prototyp bazy danych w Oracle9i. Proszę przygotować witrynę webową z wygenerowanymi z Designera następującymi dokumentami:
  1. diagramy encja-związek,
  2. diagram hierarchii funkcji,
  3. diagram macierzowy użycia encji przez funkcje (tzw. CRUD),
  4. raport z definicji encji (encje, atrybuty, związki),
  5. raport z definicji funckji (opisy i użycia encji).
  Zamiast Designera można użyć jakiegoś narzędzia do UML i wygenerować dokumenty odpowiadają tym z powyższej listy (encja == klasa, funkcja == przypadek użycia).
  18.03.2002
  Zakończenie prac nad projektem aplikacji - dokumentacja.
  21.05.2002
  Gotowa implementacja.
  15.06.2002
  Dokumentacja techniczna i dokumentacja użytkownika.
 3. Referaty (część 1)
  1. przygotowane na stronie WWW,
  2. wygłaszane,
  3. razem ze spisem odpowiednich poleceń i wskazówkami,
  4. terminy mogą ulec rozszerzeniu i przesunięciu.
  DataPrelegentTemat
  09.10.2001Magdalena Bajtlik HTTP
  09.10.2001Daniel Grabowski HTML
  09.10.2001Jan Słupski CGI
  16.10.2001Jakub Królikowski JavaScript
  16.10.2001Tomasz Ostrowski CSS
  23.10.2001Bartłomiej Bóbski XML
  23.10.2001Tomasz Zieliński XSL
  13.11.2001Jacek Sroka Narzędzie CASE Oracle Designer
  20.11.2001Marek Rycharski Architektura 9iAS
  27.11.2001Grzegorz KozakiewiczPL/SQL Gateway (9iAS)
  11.12.2001Piotr Chromiec Generowanie aplikacji z Oracle Designera
  18.12.2001Grzegorz Kowalski Platforma J2EE
  18.12.2001Marek Misiowiec JDBC
  08.01.2002Karol Bienkowski Serwlety
  08.01.2002Rafał Łyżwa JavaServer Pages
  19.02.2002Jerzy Ziemiański EJB Session Beans
  19.02.2002Paweł Garbacki EJB Entity Beans
  26.02.2002Ngo Chi Lang Java w Oracle9i
  05.03.2002Leopold Wegner XML w Oracle9i
  12.03.2002Staszek KurpiewskiWebSphere - serwer aplikacji firmy IBM
  19.03.2002Bartosz Biskupski Model-View-Controller w J2EE
  19.03.2002Grzegorz Czaja Wzorce projektowe w Javie I
  19.03.2002Jan Sacha Wzorce projektowe w Javie II
  26.03.2002Karol Gilarski XML w J2EE
  09.04.2002Maciej Bagiński Transakcje w J2EE: JTA i JTS
  16.04.2002Stanisław FindeisenJ2ME
  16.04.2002Przemysław ŁupińskiJ2ME Mobile Information Device Profile (MIDP)
  23.04.2002Szymon Janus JavaMail
  23.04.2002Marcin Stefaniak Java Authentication and Authorization Servise
  30.04.2002Piotr Bugalski RMI i RMI-IIOP
  30.04.2002Jakub Lengiewicz Java Message Service
  07.05.2002Piotr Michalczyk JXTA
  07.05.2002Przemysław Ciok EJB QL
  14.05.2002Agata Powałka Bezpieczeństwo w J2EE
  14.05.2002Jacek Fiok Web Services
  14.05.2002Krzysztof JuchimiukJava Connector Architecture
  14.05.2002Piotr Janiuk WSDL
 4. Prezentacje rozwiązań zadań domowych (odbędą się na zajęciach):
  30.10.2001
  Przedstawienie siebie na stronie WWW ze wskazaniem celu prezentacji np. z myślą o znalezieniu dobrej pracy.
  04.12.2001
  Koncepcja zaliczeniowej aplikacji internetowej.
  15.01.2002
  Pierwsza, prosta aplikacja w PL/SQL Gateway - dwie tabele połączone związkiem jeden do wiele, wprowadzanie, usuwanie, przeglądanie i wyszukiwanie danych.
  12.02.2002
  Dokończenie prezentacji pierwszej, prostej aplikacji w PL/SQL Gateway.
  21.05.2002
  zaliczeniowa aplikacja internetowa.

Bibliografia

 1. Lech Banachowski, Krzysztof Stencel, Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001.
 2. Dokumentacja Oracle
 3. Hypertext Markup Language HTML
 4. Tutoriale i materiały szkoleniowe JAVA
 5. Tutoriale i materiały szkoleniowe JavaScript