Model-View-Controller

Bartosz Biskupski

1. Co to jest MVC ?
2. Po co i kiedy się go używa ?
3. Przegląd rozwiązań MVC
4. Przykładowa aplikacja w Jakarta Struts
5. Strona projektu Jakarta Struts