JAAS - Java Authentication and Authorization Service

Marcin Stefaniak

zródło: JAAS Tutorials

 

1. Wstęp

Usługa uwierzytelniania i autoryzacji Javy dostarcza szkieletu dzięki któremu projektancj mogą wymagać od użytkowników wykonujących ich kod, aby posiadali wyraźne pozwolenie na wykonywanie pewnych operacji. Użytkownik próbując wykonać określone fragmenty kodu może zostać poproszony o zidentyfikowanie się np. poprzez podanie odpowiedniego loginu i hasła. Po zidentyfikowaniu możemy sprawdzić czy ma on uprawnienia np. do zapisu czy też odczytu pewnych plików i zabronić mu działać w określonych przypadkach.
Oczywiście w większości języków programowania można wykonać takie zabezpieczniea bez dodatkowych narzędzi lecz JAAS pozwala na ustalanie autentyfikacji i autoryzacji poza kodem programu co zdecydowanie ułatwia i uleastycznia ten proces.

JAAS jest standardowo włączona do Javy 1.4.0

początek

2. Przegląd


Kilka oczywistych faktów.

aby identyfikować użytkowników musimy: aby autoryzować zachowanie użytkowników musimy:
JAAS pozwala nam przerzucić część tej pracy z programisty na administratora systemu, który musi tworzyć odpowiednie pliki z przywilejami oraz może ustalać metody autoryzacji.
Oprócz tego, że jest to dość wygodne (jeśli samemu nie jest się tym administratorem) to nie wymaga zmiany kodu przy zmianie sposobu autentyfikacji lub autoryzacji.Aplikacja wspólpracująca z JAAS działa następująco:
początek

3. JAAS - Autentyfikacja - jak wykonać

Poniżej znajdują się pliki które należy zapisać w podkatalogu sample: następnie po wykonaniu poniższych poleceń będziemy mogli autentyfikować użytkownika wykorzystując do logowania SampleLoginModule.java:
javac sample/SampleAcn.java sample/module/SampleLoginModule.java sample/principal/SamplePrincipal.java 
jar -cvf SampleAcn.jar sample/SampleAcn.class sample/MyCallbackHandler.class
jar -cvf SampleLM.jar sample/module/SampleLoginModule.class sample/principal/SamplePrincipal.class
java -classpath SampleAcn.jar;SampleLM.jar 
 -Djava.security.manager 
 -Djava.security.policy==sampleacn.policy \
 -Djava.security.auth.login.config==sample_jaas.config \
 sample.SampleAcn

początek

4. JAAS Autoryzacja - jak wykonać

Poniżej znajdują się pliki które należy zapisać w podkatalogu sample:
początek