Artykuły Krzysztofa Stencla spoza indeksu DBLP

 1. M. Iglewski, J. Mincer-Daszkiewicz, K. Stencel, "Some Experiences with Specification of Non-deterministic Modules", Technical Report RR 94/09-7, University of Quebec at Hull, Hull, Quebec, Canada, 1994.
 2. M. Iglewski, J. Madey, K. Stencel, "On Fundamentals of the Trace Assertion Method", Technical Report TR 94-09 (198), Institute of Informatics, Warsaw University, Warsaw 1994, także: Technical Report RR 94/09-6, University of Quebec at Hull, Hull, Quebec, Canada, 1994.
 3. K. Stencel, "Zadania wstępne z Krajowego Konkursu Informatycznego 1992/93. O tym, jak wybrać najlepszy algorytm", Komputer w Szkole, nr 1/94, OFEK, Jelenia Góra, styczeń-marzec 1994, strony 63-68.
 4. K. Stencel, "Refined Simulation Techniques for the Trace Assertion Method", CRL Report 314, Telecommunication Research Institute of Ontario, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, 1995; także: Technical Report TR 95-17 (217), Institute of Informatics, Warsaw University, Warsaw 1995.
 5. M. Iglewski, M. Kubica, J. Madey, J. Mincer-Daszkiewicz, K. Stencel, "The Fun-Project: From Requirements Specification to Program Presentation", Technical Report TR 95-18 (218), Institute of Informatics, Warsaw University, Warsaw 1995.
 6. M. Iglewski, J. Mincer-Daszkiewicz, K. Stencel, "Case Study in Trace Specification of Non-deterministic Modules", in: Proceedings of the CS&P 1995 Workshop, Warsaw, December 11-13, 1995, pp. 96-110.
 7. M. Iglewski, M. Kubica, J. Madey, J. Mincer-Daszkiewicz, K. Stencel, "TAM'97: the Trace Assertion Method of Module Interface Specification. Reference Manual", Technical Report TR 97-01 (238), Institute of Informatics, Warsaw University, Warsaw 1997.
 8. K. Stencel, "Obiektowe bazy danych", rozdział w książce L. Banachowskiego "Bazy danych. Tworzenie aplikacji", Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.
 9. Mirosław Makaroś, Krzysztof Stencel: Elastyczny system kontroli uprawnień użytkowników baz danych, w: Problemy i metody inżynierii oprogramowania, Zbigniew Huzar i Zygmunt Mazur (redaktorzy), WNT, Warszawa, 2003, materiały z V Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, Szklarska Poręba, 15-17 października, 2003. str. 637-652.
 10. K. Diks, M. Kubica, K. Stencel, Polish Olympiad in Informatics - 14 Years of Experience, W: Olympiads in Informatics, vol. 1, 2007, pp. 50-56,
 11. K. Diks, M. Kubica, J. Radoszewski K. Stencel, A Proposal for a Task Preparation Process, W: Olympiads in Informatics, vol. 2, 2008, pp. 64-74.
 12. Radosław Adamus, Grzegorz Fałda, Piotr Habela, Krzysztof Kaczmarski, Krzysztof Stencel, Kazimierz Subieta: Project VIDE - Challenges of Executable Modelling of Business Applications. Proc. of NEPTUNE'2008 Conf. on Model-Driven Engineering, Paris 8-9 April 2008, Genie Logiciel 85, 2008, ISSN 0295-6322, pp.53-56

Rozprawa doktorska

 1. Krzysztof Stencel, "Abstrakcyjne specyfikacja z jawnym nośnikiem modelu", Uniwersytet Warszawski, 1999.