Referat przygotowany na zajęcia:

Aplikacje Bazodanowe w Internecie


Opracowanie: MagdaLena Bajtlik


Wprowadzenie

Historia HTTP rozpoczyna się w 1991 roku. Wtedy to uznano, że potrzebny jest nowy protokół,przeznaczony specjalnie do przekazywania hipertekstu. Powstała wówczas pierwsza, prototypowaimplementacja protokołu, znana jako HTTP 0.9. Późniejsze wersje zachowują zgodność z HTTP 0.9.

Podstawowe zasady działania protokołu opisane będą na przykładzie HTTP 0.9 - główne założeniaprojektowe są te same we wszystkich wersjach.

Zadania sa niezależne, a serwer nie przechowuje żadnych informacji dotyczących wcześniejszych połączeń.

Początek


Opis protokołu HTTP 1.0

...w dokumencie RFC zajął 60 stron, tutaj opiszę tylko kilka istotniejszych cech wersji 1.0.

Początek


Przykłady

Polecenie telnet hostname 80 otworzyło połączenie HTTP.

HTTP 0.9

GET /index.html bez numeru wersji bylo Simple-Request,więc serwer odesłał nań Simple-Response, w całości w HTML-u.HTTP 1.0

GET /index.html HTTP/1.0, a następnie pusta linia, bylo Full-Request, stąd teżFull-Response, zawierające numer protokołu, kod powrotu, dlugość i typ danych itd., a dopieropotem dokument HTML-owy.Wyszukiwanie BEZ przeglądarki

Bez przeglądarki, korzystając bezpośrednio z HTTP można też zdalnie przeszukiwać sieć - trzeba tylko odpowiednio sformułować zapytanie:

Search: "Almukantarat" na www.wp.pl


Wynik nie jest może wyjątkowo czytelny, ale za to uzyskuje się go błyskawicznie.Szersze omówienie technik poruszania się po Sieci tylko przy użyciu HTTP znajdujesię w jednym z artykułówpisma Webtechniques. Można też stamtąd pobrać kod programóww C, które uzywajac m.in.gniazd TCP/IP łączą się z serwerami www i komunikują się z nimi poprzez polecenia HTTP.

Początek


Odnośniki do materiałów źródłowych