Obiektowe bazy danych

Spis treści

 1. Plan wykładów
 2. Zadania domowe
 3. Zasoby
 4. Bibliografia

Plan wykładów

 1. Modele danych: hierarchiczny, sieciowy, relacyjny i obiektowy. Porównanie.
 2. Formalna definicja obiektowego modelu danych: struktura i zachowanie.
 3. Przegląd języków zapytań dla baz danych: obiektowych, semistrukturalnych i XML.
 4. Prace standaryzacyjne: ODL i OQL w ODMG.
 5. Interfejsy programisty: Java binding w ODMG i JDO.
 6. Transparent JVI, Fundamental JVI - przykład, JDO API - przykład.
 7. Opcja obiektowa w Oracle.
 8. Prace standaryzacyjne: SQL3; Obiektowo-relacyjne bazy danych.
 9. Perspektywy w obiektowej bazie danych.
 10. Transakcje w obiektowej bazie danych.
 11. Języki zapytań do XML.
 12. Zapytania rekurencyjne.

Zadania domowe

 1. Opracować na serwerze Oracle dwie bazy danych dla wybranego prostego zastosowania (kilka typów obiektowych), jedna z nich ma być zbudowana za pomocą tabel obiektowych, a druga za pomocą tabel relacyjnych i perspektyw obiektowych.
 2. Zbudować tę samą aplikację na serwerze obiektowej bazy danych jednego z następujących producentów: Do każdego z nich będzie przyporządkowanych pięć osób. Każda wykonuje odrębną pracę, a potem wszystkie osoby łącznie przygotowują i prezentują wyniki swojej pracy w trakcie publicznego wystąpienia.
 3. Porównać efektywność trzech opracowanych wcześniej baz danych (Oracle tabele, Oracle perspektywy, Obiektowa baza danych). Przedstawić wyniki na piśmie i publicznie zaprezentować. Innym pomysłem jest zbadanie istnienia i działania interfejsu CORBA do swojej obiektowej bazy danych.
 4. Zadanie z Ozone (2002/2003).
 5. Zadanie z XQuery (2003/04).

Zasoby

 1. YAOD (Yet Another Object Database) - baza danych SQBL Michała Lentnera i Jakuba Trzetrzelewskiego.

Bibliografia

 1. Serge Abiteboul, Peter Buneman, Dan Suciu, Dane w sieci WWW, Mikom 2001.
 2. Won Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, 1996.
 3. Georg Lausen, Gottfried Vossen, Obiektowe bazy danych, WNT, 2000.
 4. Kazimierz Subieta, Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań, Wydawnictwo PJWSTK 2004.